صیانت پیوسته حرفه ای از مالکیت فکری

بسیاری از شرکتهای بزرگ در جهان بخشی از تحقیق و توسعه خود را به صیانت از مالکیت فکری خود اختصاص می‌دهند. منظور از صیانت پیوسته حرفه ای، بررسی دوره‌ای منظم بازار و اختراعات ایران و جهان و تطابق آنها با اختراعات و مشکلات فنی شرکت با هدف استفاده از نکات فنی و حقوقی توسط افرادی است که سالها است ارزیابی اختراع انجام می دهند. شرکت نوآوران با توجه به تجارب ارزشمندی که در راهبری ده ساله مرکز نوآوری و دفتر مالکیت فکری پارک خراسان، انجام پروژه های رصد فناوری، انجام ده ها مشاوره ثبت اختراع و راه اندازی دفتر فناوری شرکت آبفای مشهد بدست آورده است، افتخار دارد این مهم را با سرتیتر خدمات زیر برعهده بگیرد:
الف- بررسی موارد قابل ثبت اختراع در شرکت و ثبت آنها.
ب- ارائه گزارش فنی اختراعات دیگران با قابلیت استفاده در حل مشکلات فنی شرکت 
ج- ارائه گزارش مدیریتی در مورد اختراعات متعارض با فعالیتها تحقیق و توسعه.
د- ارائه گزارش مدیریتی در مورد محصولات بازار با فناوری مشابه اختراعات شرکت که باید پیگیری شود.


شرح خدمات

الف- بررسی موارد قابل ثبت اختراع در شرکت و ثبت آنها
از گذشته تا حال مخصوصا مواردی که در بخش تحقیق و توسعه در حال تکمیل می باشند تا قبل از رقبا، به ثبت برسد.
ب- ارائه گزارش فنی در مورد اختراعات ثبت شده در داخل و خارج کشور
 در حوزه فناوری مورد علاقه شرکت جهت بهره برداری بخش فنی. 
در فرایند ارزیابی ثبت اختراع معمولا متوجه می شوید چه تعداد زیادی قبلا روی موضوع خاص شما کار کرده اند. قرار است سیستم وارونه شود. یعنی بدون داشتن ثبت اختراع بتوانیم از کارهای مشابه سایرین (مخصوصا پتنتهای خارجی که ممانعت قانونی برای استفاده ندارند) برای حل مشکل خود استفاده کنیم. در نتیجه در بخشهایی از هزینه نوآوریها در بخش تحقیق و توسعه صرفه جویی می شود.
ج- ارائه گزارش مدیریتی در مورد اختراعاتی که با فعالیتهای شرکت در تعارض هستند
 تا به علت شکایت مالک اختراع خسارتی به شرکت نرسیده و قبل از اینکه محصول شرکت وارد بازار شود فکر علاج چاره شود. 
د- ارائه گزارش مدیریتی در مورد محصولات بازار با فناوری مشابه اختراعات ثبت شده شرکت
 که جهت استیفای حق باید پیگیری و در صورت لزوم شکایت شوند. هر ثبت اختراع باید همیشه در بازار تعقیب شود تا کسی دانسته یا ندانسته مشابه آن فناوری استفاده نکند. 

 

نتایج: 

•    کاهش هزینه های تحقیق و توسعه
•    افزایش راه حلهای فنی برای مشکلات شرکت
•    کاهش هزینه جواب به اعتراض رقبا بعلت تاخیر در ثبت اختراع
•    افزایش درآمد ناشی از دریافت خسارت از سوء استفاده کنندگان از اختراعات شرکت
•    یک گزارش جامع در پایان فاز اول و ده گزارش مختصر و مفید در حین فاز دوم.

 

فازبندی:

•    فاز اول: به مدت دو ماه وضعیت فعلی شناسایی و تحلیل می شود و گزارش داده می شود.
•    فاز دوم: به مدت ده ماه بصورت ماهیانه تغییرات اختراعات و بازار رصد شده و گزارش داده می شود.

 

هزینه:

•    برای یک فناوری با حداکثر چهار کلمه کلیدی (زیرفناوری) هزینه فاز اول 25میلیون تومان و فاز دوم ماهیانه دومیلیون تومان در مجموع  45میلیون تومان می باشد. 
•    به ازای هر زیرفناوری اضافه، 5درصد به مبلغ قرارداد افزوده می گردد. 
•    نکته: هم اکنون حقوق کارشناس تحلیل پتنت (patent analyst) در شرکتهای بزرگ آمریکایی سالیانه متوسط 80هزار دلار می باشد. 

 

تشویقات

•    اگر شرکت در چند فناوری فعالیت می کند، برای فناوریهای دوم به بعد 50% تخفیف درنظر گرفته می شود.
•    در هر فناوری تا دو اختراع در سال رایگان انجام می شود. یعنی حتی برای فناوری های دوم به بعد نیز که 20م ت هزینه اعلام شده است ، تا دو اختراع به ثبت می رسد.

 

شرایط

•    نام فناوری و زیرفناوریهای تحت پوشش بعد از توافق می بایست در قرارداد ذکر شود.
•    در صورت تمایل شرکت در ششماهه دوم قرارداد نیروی معرفی شده شرکت را آموزش دهیم. 
لازم است جلساتی با کارشناسان فنی شرکت برگزار شود. تمهیدات برگزاری و تامین هزینه کارشناس با کارفرما می باشد.


 

 

واحد خدمات آزمایشگاهی


051-35003511-2

051-35425613

 09024492486

kstplab@gmail.com

واحد سرامیک مهندسی


051-35003511-2 داخلی 20 و 05135003315

021-40415555 داخلی 12374

 09022203765

info@nnp-co.com , sales@nnp-co.com

واحد مدیریت فناوری و مالکیت فکری


051-35003511-2 داخلی 21

021-40415555 داخلی 12374

 09022203765

A.pourzaki@nnp-co.com

 

آدرس: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی- پارک علم و فناوری خراسان- مسیر دانش- دانش 3 - مجتمع آزمایشگاهی- شرکت نوآوران نگین پژوهان

laboratory_complex                                               ساعت کاری مجموعه: شنبه الی چهارشنبه 8 -14:30 و پنج شنبه 8 -14:00